sboe

State Board of Education
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Giới Thiệu Về Văn Phòng

Lịch Sử Văn Phòng

Năm 2007, PERAA (“Đạo Luật Cải Cách Giáo Dục Công Lập Sửa Đổi năm 2007”) đã khởi xướng chương trình cải cách giáo dục mang tính bước ngoặt tại Quận Columbia. Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục Công Lập được thành lập để trở thành một địa chỉ trung tâm cho phụ huynh nộp quan ngại và đăng ký giải quyết tranh chấp. Văn phòng cũng nhằm mục đích cung cấp tính minh bạch và trách nhiệm giải trình khi hệ thống giáo dục mới của DC phát triển.

Luật PERAA đặt ra các trách nhiệm cho Văn Phòng Thanh Tra, bao gồm

  • tiếp cận phụ huynh và cư dân; làm phương tiện trao đổi thông tin;
  • nhận các khiếu nại và quan ngại, xác định tính hợp lệ của chúng, phản hồi các khiếu nại;
  • xác định các vấn đề mang tính hệ thống; đưa ra khuyến nghị dựa trên các mẫu quan sát được; và
  • lập các báo cáo thường niên.

Mặc dù đóng vai trò rất quan trọng, văn phòng không nhận được tài trợ trong vài năm. Vào năm 2012, Hội Đồng Quận Columbia đã nhận ra nhu cầu lớn và mong muốn mạnh mẽ của cộng đồng đối với một cơ quan như vậy, và tái thành lập văn phòng Thanh Tra trong Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang thông qua  “Đạo Luật Sửa Đổi Về Quyền Hạn Nhân Viên của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang năm 2012.” 

Theo đó, văn phòng đã được tái thành lập và với việc bổ nhiệm Thanh Tra Viên Phụ Trách Giáo Dục Công Lập, văn phòng chính thức mở cửa lại cho các gia đình của Quận Columbia vào ngày 26 tháng 2 năm 2014.

Năm 2016, quy chế tổ chức cho phép sự tồn tại của văn phòng đã được cập nhật. "Đạo Luật Thanh Tra Sửa Đổi của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang năm 2016" đã củng cố khả năng giải quyết các quan ngại một cách công bằng và độc lập của văn phòng bằng cách chính thức hóa ngân sách và quyền hạn nhân viên của Thanh Tra Viên.

Nhân Viên Của Chúng Tôi

Thanh Tra Giáo Dục Công Lập

Serena M. Hayes được bổ nhiệm vào vị trí của mình tại cuộc họp công cộng vào tháng 1 cho nhiệm kỳ năm năm, bắt đầu vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.  Bà Hayes, cư dân Khu 5, tốt nghiệp trường Đại Học Luật Howard và đã có bằng cử nhân về tâm lý học, xã hội học và nhân chủng học từ Đại Học Washington và Lee. Bà Hayes đã hướng dẫn các cá nhân và các nhóm về chiến lược giải quyết xung đột, đồng thời trao quyền cho các gia đình phát triển khả năng tự nhận thức, tìm kiếm và sử dụng tiếng nói của họ. Bà đã thực hiện đào tạo về quản lý xung đột trên toàn Quận và cung cấp các dịch vụ hòa giải tái hòa nhập cộng đồng tại Nhà Tù D.C. Bà đã được trao tặng giải thưởng Tình Nguyện Viên Của Năm 2017 Lorig Charkoudian cho cam kết hòa giải, vì đã thể hiện chất lượng trong việc cung cấp hòa giải cũng như cam kết làm tốt hơn các kỹ năng hòa giải của mình. Bà Hayes cũng là người hướng dẫn cuộc thảo luận nhóm lớn về nghị định đồng ý được ban hành sau cái chết của Freddie Gray, nơi các phiên điều trần được tổ chức cho Baltimoreans để tạo ra các tiêu chí sử dụng cho việc giám sát hành vi của cảnh sát và cải thiện mối quan hệ giữa cảnh sát và cư dân thành phố.

Trợ Lý Thanh Tra Giáo Dục Công Lập

Ryvell D. Fitzpatrick được tuyển dụng làm Trợ Lý Thanh Tra Giáo Dục Công Lập vào tháng 8 năm 2018. Khi còn là học sinh và giáo viên ở Đồng Bằng Mississippi, ông đã phát triển niềm đam mê sâu sắc đối với sự thành công của hệ thống giáo dục công lập. Ông đã làm việc với các học sinh/sinh viên ở mọi cấp học: tiểu học, trung học, đại học và sau đại học. Trước khi gia nhập Văn Phòng Thanh Tra, Ryvell từng là Thực Tập Sinh của Văn Phòng Hỗ Trợ Học Sinh/Sinh Viên trong hơn một năm. Ông cũng đã làm việc với Liên Minh Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ, Trung Tâm Tư Pháp Mississippi và Trung Tâm Pháp Lý Amara. Ryvell đã nhận được bằng Cử Nhân ngành Giáo Dục Trung Học từ Đại Học Tiểu Bang Mississippi và bằng Tiến Sĩ Luật của Trường Đại Học Luật Howard.  

Trợ Lý Thanh Tra

Beryl Trauth-Jurman được tuyển dụng làm Trợ Lý Thanh Tra vào tháng 2 năm 2017 sau khi phục vụ với tư cách Thực Tập Sinh của văn phòng trong năm 2015 và 2016. Ông đã dành mười năm qua để làm việc với thanh thiếu niên và ông có niềm đam mê với việc giúp đỡ các phụ huynh và trẻ em hiểu quyền của họ trong hệ thống giáo dục. Beryl đã được đào tạo về hòa giải, hướng dẫn và huấn luyện về xung đột và ông hy vọng sẽ sử dụng những kỹ năng này để giúp trao quyền cho các phụ huynh và gia đình liên hệ với văn phòng Thanh Tra. Beryl đã nhận bằng Cử Nhân và Thạc Sĩ từ Đại Học George Mason, Trường Phân Tích và Giải Quyết Xung đột với trọng tâm là thực hành giải quyết giữa các cá nhân và nhóm nhỏ. 

Phụ Tá Chương Trình 

(Còn trống