sboe

State Board of Education
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Nộp Đơn Khiếu Nại

Are you a parent having issues with your child's school? Call us. We can help. 202-741-0889. Or email us at ombudsman@dc.gov. We're Problem Solvers and Partners in Resolving School Issues!

Hình ảnh: 
Quý vị có phải là phụ huynh đang gặp vấn đề với trường của con em quý vị không? Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. (202) 741-0886
Chúng Tôi Là Đối Tác Giải Quyết Vấn Đề trong việc giải quyết các vấn đề tại trường học!

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có thể nộp đơn khiếu nại miễn là học sinh đang gặp vấn đề đang theo học tại một Trường Công Lập của Quận Columbia hoặc trường bán công của DC.  Chúng tôi tiếp nhận đơn khiếu nại qua đường dây nóng thu thập thông tin (202) 741-0886 và email tại địa chỉ ombud[email protected]  Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc họp thu thập thông tin trực tiếp. Chúng tôi khuyến khích người nộp đơn khiếu nại gọi điện trước để đặt lịch hẹn cho cuộc họp thu thập thông tin trực tiếp. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả người nộp đơn khiếu nại cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của họ, thông tin về học sinh, bản tóm tắt vấn đề và giải pháp đề xuất của họ.
Chúng tôi tiếp nhận đơn khiếu nại bất kể người gọi điện sử dụng ngôn ngữ nào. Đối với những người gọi điện không nói tiếng Anh, chúng tôi sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại. 

Lưu ý: Chúng tôi tiếp nhận thông tin qua điện thoại và email. Vui lòng gửi email đến [email protected]hoặc gọi (202) 741-0886 và nêu rõ tên, địa chỉ email của quý vị cùng bản tóm tắt ngắn gọn vấn đề của quý vị, và chúng tôi sẽ hồi đáp quý vị trong vòng 24 đến 48 giờ.