sboe

State Board of Education
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Thực Tập Sinh

Chương Trình Thực Tập Sinh

Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục Công Lập của DC là một văn phòng chính phủ công bằng, độc lập và trung lập, sử dụng biện pháp hòa giải và giải quyết xung đột để xử lý các khiếu nại và quan ngại của phụ huynh và gia đình về giáo dục công lập tại Quận Columbia. Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục Công Lập của DC (Văn Phòng) hướng đến cung cấp quyền tiếp cận giáo dục công bằng cho tất cả học sinh trong các trường công lập truyền thống và trường bán công của Quận Columbia, đồng thời hỗ trợ thành tích và kết quả giáo dục của học sinh. Các thực tập sinh là thành phần cực kỳ quan trọng trong nỗ lực này. Chúng tôi tìm kiếm các thực tập sinh là những người tự khởi nghiệp, có đam mê với giáo dục, vận động và phát triển chính sách. 

Các Trách Nhiệm Chính

 • Tham gia vào tất cả các lĩnh vực của dịch vụ giải quyết xung đột.
 • Nghiên cứu và giám sát các luật mới cũng như các dự luật.
 • Soạn thảo đề xuất chính sách và giải pháp cho các vấn đề mang tính hệ thống.
 • Tham gia vào tất cả các lĩnh vực của dịch vụ giải quyết xung đột.
 • Thực hiện thu thập và phân tích các trường hợp để tìm ra xu hướng và những vấn đề mới nổi.
 • Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến giáo dục như chính sách kỷ luật, luật giáo dục đặc biệt và hệ thống không công bằng. 
 • Hỗ trợ các hoạt động tiếp cận như phát triển các bài thuyết trình và duy trì sự hiện diện của văn phòng trên các phương tiện truyền thông xã hội.
 • Phân tích dữ liệu, viết báo cáo và tóm tắt ngắn gọn cho các cơ quan chính phủ, học khu và các bên có liên quan.
 • Tham dự các cuộc họp, hội thảo và diễn đàn địa phương với tư cách là đại diện của Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục Công Lập.

Thực tập sinh có cơ hội tham gia vào cả công việc chính sách mang tính hệ thống và dịch vụ trực tiếp. Những dự án trước đây mà các Thực Tập Sinh đã hoàn thành cho văn phòng của chúng tôi bao gồm:

 • Phát triển khung công việc Kế Hoạch Công Bằng của DC dựa trên các chính sách công bằng trong quận mang tính quốc gia và các cuộc trò chuyện với những nhà lãnh đạo công bằng.
 • Phát triển một công cụ đánh giá sự hỗ trợ nội bộ để thẩm định ảnh hưởng mang tính hệ thống của chúng tôi.
 • Trình bày nghiên cứu và các khuyến nghị chính sách cho Ủy Ban Giáo Dục của Hội Đồng Thành Phố.
 • Hỗ trợ trực tiếp các gia đình tiếp cận giáo dục thông qua ngoại giao qua lại và hòa giải trực tiếp. 
 • Đưa ra các khuyến nghị về dự luật của thành phố.
 • Hỗ trợ Trường Luật phát triển hệ thống giải quyết tranh chấp thay thế sáng tạo.
 • Nghiên cứu các chính sách trao quyền cho gia đình và khắc phục các hành động bất lợi và phạm pháp của nhà trường.

Giám Sát và Thù Lao

 • Thực tập sinh được nhân viên của văn phòng thanh tra quản lý trực tiếp, người sẽ cung cấp cho thực tập sinh hướng dẫn cần thiết và hỗ trợ bắt buộc để hoàn thành các dự án.
 • Thực tập sinh nhận thù lao $15/giờ cho 20 giờ/tuần HOẶC tín chỉ học tập.

Để Nộp Đơn Đăng Ký

 • Nộp sơ yếu lý lịch và thư ứng tuyển đến [email protected].
 • Nhận đơn đăng ký Thực tập sinh mùa xuân theo cơ chế cuốn chiếu cho đến khi tuyển đủ các vị trí.

 

 

File A Complaint.PNG